Energie in beweging

Emoties spelen een belangrijke rol in ons leven. Sommige mensen slagen erin hun emoties volledig te verdringen. Maar bij de meesten lukt dit nooit helemaal. Ze huilen bijvoorbeeld nooit, maar zijn wel altijd somber van aard. Anderen geven alleen uiting aan diƩ gevoelens waarvan ze denken dat die sociaal aanvaardbaar zijn. Op deze wijze hebben zij hun emoties flink onder controle.Weer anderen worden ondanks allerlei inspanningen of medicijnen die ze gebruiken voortdurend overspoeld door emoties. Wat mij betreft zijn emoties niets anders dan energie- in- beweging. Zoals een rivier stroomt, zo beweegt emotionele energie zich ook als een voortdurende stromende aanwezigheid in ons leven. Het is een energie , een levenskracht die de verbinding vormt tussen lichaam, denken en voelen. Wat het uiteindelijke resultaat is van energie-in-beweging, hangt af van wat wij met die energie doen. Meestromen met deze energie opent in ieder geval de weg naar lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid.

Geen opmerkingen: